A-Class 多元優惠方案

超低月付與零利率分期專案,讓您輕鬆把A咖開回家!

Aclass_201606_campaign

零利率優惠方案

年式 車型 貸款金額 客戶利率 期數 月付款
15/16 A180 1,200,000 0.00% 40 30,000
15/16 A250 Sport 1,200,000 0.00% 40 30,000
16/16 A180 1,200,000 0.00% 40 30,000
16/16 A180 AMG Line 1,200,000 0.00% 40 30,000
16/16 A250 Sport 1,200,000 0.00% 40 30,000
16/16 A250 MT Sport 1,200,000 0.00% 40 30,000
16/16 M-AMG A45 4M 1,200,000 0.00% 40 30,000
16/17 A180 1,000,000 0.00% 40 25,000
16/17 A180 AMG Line 1,000,000 0.00% 40 25,000
16/17 A250 Sport 1,000,000 0.00% 40 25,000
16/17 M-AMG A45 4M 1,000,000 0.00% 40 25,000
Aclass_201606_campaign2

超低月付方案

年式 車型 貸款金額 尾款 客戶利率 期數 月付款
(第一期至倒數第二期/最末期)
15/16 A180 1,000,000 649,400 0.00% 30 11,688/11,648
15/16 A250 Sport 1,000,000 649,400 0.00% 30 11,688/11,648
16/16 A180 1,000,000 649,400 0.00% 30 11,688/11,648
16/16 A180 AMG Line 1,000,000 649,400 0.00% 30 11,688/11,648
16/16 A250 Sport 1,000,000 649,400 0.00% 30 11,688/11,648
16/16 A250 MT Sport 1,000,000 649,400 0.00% 30 11,688/11,648
16/16 M-AMG A45 4M 1,000,000 649,400 0.00% 30 11,688/11,648
16/17 A180 800,000 400,000 0.00% 30 13,333/13,343
16/17 A180 AMG Line 800,000 400,000 0.00% 30 13,333/13,343
16/17 A250 Sport 800,000 400,000 0.00% 30 13,333/13,343
16/17 M-AMG A45 4M 800,000 400,000 0.00% 30 13,333/13,343

分期注意事項:

1. 台灣賓士資融保有上述專案最終解釋、審核、承作之權利

2. 貸款額度視個人信用及徵信結果而調整

3. 設定手續費$3,500由客戶負擔

4. 以上購車方案及相關專案禮遇訊息,台灣賓士資融保有專案變動之權利,詳情請洽全台各台灣賓士授權展示中心

Recommend page