CLS 脫穎而出方案

全車型零利率與租賃專案,讓您耀眼於型!

CLSclass_201606_campaign

零利率方案

年式 車型 貸款金額 客戶利率 期數 月付款
15/15 CLS63 AMG 4MATIC 3,600,000 0.00% 48 75,000
15/16 CLS400 3,600,000 0.00% 48 75,000
15/16 CLS400 SB 3,600,000 0.00% 48 75,000
15/16 CLS63 AMG 4MATIC 3,600,000 0.00% 48 75,000
15/16 CLS63 AMG SB 4MATIC 3,600,000 0.00% 48 75,000
16/16 CLS400 3,600,000 0.00% 48 75,000
16/16 CLS400 SB 3,600,000 0.00% 48 75,000
16/16 CLS63 AMG 4MATIC 3,600,000 0.00% 48 75,000
16/17 CLS400 3,000,000 0.00% 30 100,000
16/17 CLS400 SB 3,000,000 0.00% 30 100,000
16/17 CLS63 AMG 4MATIC 3,000,000 0.00% 30 100,000
16/17 CLS63 AMG SB 4MATIC 3,000,000 0.00% 30 100,000

三年租賃方案

年式 車型 含稅車價 期數 月租金 保證金
15/15 CLS63 AMG 4MATIC 7,580,000 36 168,400 2,280,000
15/16 CLS400 4,280,000 36 86,300 1,290,000
15/16 CLS400 SB 4,380,000 36 88,400 1,320,000
15/16 CLS63 AMG 4MATIC 7,580,000 36 168,400 2,280,000
15/16 CLS63 AMG SB 4MATIC 7,680,000 36 170,900 2,310,000
16/16 CLS400 4,280,000 36 86,300 1,290,000
16/16 CLS400 SB 4,380,000 36 88,400 1,320,000
16/16 CLS63 AMG 4MATIC 7,580,000 36 168,400 2,280,000
16/17 CLS400 4,280,000 36 91,500 1,290,000
16/17 CLS400 SB 4,380,000 36 93,600 1,320,000
16/17 CLS63 AMG 4MATIC 7,580,000 36 176,200 2,280,000
16/17 CLS63 AMG SB 4MATIC 7,680,000 36 178,800 2,310,000

分期注意事項:

1. 台灣賓士資融保有上述專案最終解釋、審核、承作之權利

2. 貸款額度視個人信用及徵信結果而調整

3. 設定手續費$3,500由客戶負擔

4. 以上購車方案及相關專案禮遇訊息,台灣賓士資融保有專案變動之權利,詳情請洽全台各台灣賓士授權展示中心

Recommend page