E-Class 多元購車方案

分期零利率與三年租賃專案供您選擇!

分期零利率方案

年式 車型 貸款金額 客戶利率 期數 月付款
第一期~倒數第二期 / 最末期
15/16 E220 BlueTec 2,000,000 0.00% 50 40,000
15/16 E250 Avantgarde 2,000,000 0.00% 50 40,000
15/16 E250 Elegance 2,000,000 0.00% 50 40,000
15/16 E400 Avantgarde 2,000,000 0.00% 50 40,000
16/16 E200 Avantgarde 2,000,000 0.00% 60 33,333/33,353
16/16 E220 BlueTEC T 2,000,000 0.00% 60 33,333/33,353
16/16 E200C 2,000,000 0.00% 50 40,000
16/16 E250C 2,000,000 0.00% 50 40,000
16/17 E200C 2,000,000 0.00% 60 33,333/33,353
16/17 E250C 2,000,000 0.00% 60 33,333/33,353
16/17 E400C 2,000,000 0.00% 60 33,333/33,353
eclass_201605_campaign

高階主管租賃方案

年式 車型 含稅車價 期數 月租金 保證金
15/16 E220 BlueTec 2,560,000 36 53,700 770,000
15/16 E250 Avantgarde 3,060,000 36 64,200 920,000
15/16 E250 Elegance 3,210,000 36 67,200 970,000
15/16 E400 Avantgarde 4,150,000 36 87,400 1,250,000
16/16 E200 Avantgarde 2,750,000 36 57,600 830,000
16/16 E220 BlueTEC T 2,700,000 36 56,700 810,000
15/16 E200C 2,680,000 36 54,900 810,000
15/16 E400C 3,980,000 36 82,400 1,200,000
16/16 E200C 2,680,000 36 54,900 810,000
16/16 E250C 3,160,000 36 65,100 950,000
16/17 E200C 2,680,000 36 54,900 810,000
16/17 E250C 3,160,000 36 65,100 950,000
16/17 E400C 3,980,000 36 82,400 1,200,000

分期注意事項:

1. 台灣賓士資融保有上述專案最終解釋、審核、承作之權利

2. 貸款額度視個人信用及徵信結果而調整

3. 設定手續費$3,500由客戶負擔

4. 以上購車方案及相關專案禮遇訊息,台灣賓士資融保有專案變動之權利,詳情請洽全台各台灣賓士授權展示中心

Recommend page