S-Class & MAYBACH 眾所追隨方案

尊榮租賃與零利率分期專案,讓您坐擁頂級豪華房車!

Sclass_201606_campaign1

【精算時機租賃】方案讓您資源不再受限,靈活掌握局勢,得以持續領先

年式 車型 含稅車價 期數 月租金 保證金
16/16 S350d (SWB) 4,230,000 36 88,000 1,270,000
16/16 S350d L 4,750,000 36 99,000 1,430,000
16/16 S400 L 5,830,000 36 123,800 1,750,000
16/16 S500 L 7,580,000 36 170,800 2,280,000
16/16 M-MAYBACH S500 8,880,000 36 211,800 2,670,000
16/16 M-MAYBACH S600 11,980,000 36 292,800 3,600,000
16/17 S350d (SWB) 4,230,000 36 92,100 1,270,000
16/17 S350d L 4,750,000 36 103,500 1,430,000
16/17 S400h L 5,800,000 36 129,200 1,740,000
16/17 S400 L 5,830,000 36 130,100 1,750,000
16/17 S500 L 7,580,000 36 178,500 2,280,000
16/17 M-MAYBACH S500 8,880,000 36 221,300 2,670,000
16/17 M-MAYBACH S600 11,980,000 36 304,700 3,600,000
Sclass_201606_campaign2

大型豪華房車分期零利率方案

年式 車型 貸款金額 客戶利率 期數 月付款
16/16 S350d (SWB) 3,600,000 0.00% 48 75,000
16/16 S350d L 3,600,000 0.00% 48 75,000
16/16 S400 L 3,600,000 0.00% 48 75,000
16/16 S500 L 3,600,000 0.00% 48 75,000
16/16 M-MAYBACH S500 3,600,000 0.00% 48 75,000
16/16 M-MAYBACH S600 3,600,000 0.00% 48 75,000
16/17 S350d (SWB) 3,000,000 0.00% 30 100,000
16/17 S350d L 3,000,000 0.00% 30 100,000
16/17 S400h L 3,000,000 0.00% 30 100,000
16/17 S400 L 3,000,000 0.00% 30 100,000
16/17 S500 L 3,000,000 0.00% 30 100,000
16/17 M-MAYBACH S500 3,000,000 0.00% 30 100,000
16/17 M-MAYBACH S600 3,000,000 0.00% 30 100,000

分期注意事項:

1. 台灣賓士資融保有上述專案最終解釋、審核、承作之權利

2. 貸款額度視個人信用及徵信結果而調整

3. 設定手續費$3,500由客戶負擔

4. 以上購車方案及相關專案禮遇訊息,台灣賓士資融保有專案變動之權利,詳情請洽全台各台灣賓士授權展示中心

Recommend page