S-Class & MAYBACH 眾所追隨方案

【精算時機】租賃方案讓您資源不再受限,靈活掌握局勢,得以持續領先

年式 車型 含稅車價 期數 月租金 保證金
15/16 M-MAYBACH S600 11,980,000 36 287,000 3,594,000
16/16 S350d L 4,750,000 36 96,200 1,430,000
16/16 S400 L 5,830,000 36 121,800 1,750,000
16/17 S350d L 4,750,000 36 96,200 1,430,000
16/17 S400 L 5,830,000 36 121,800 1,750,000
16/17 S500 L 7,580,000 36 168,300 2,280,000
16/17 M-MAYBACH S500 8,880,000 36 213,300 2,670,000
16/17 M-MAYBACH S600 11,980,000 36 293,800 3,600,000
台灣賓士資融-財務服務-分期購車-企業租賃-優惠專案

0利率分期方案

年式 車型 貸款金額 客戶利率 期數 月付款
15/16 M-MAYBACH S600 3,600,000 0.00% 50 72,000
16/16 S350d L 3,600,000 0.00% 50 72,000
16/16 S400 L 3,600,000 0.00% 50 72,000
16/17 S350d L 3,600,000 0.00% 50 72,000
16/17 S400 L 3,600,000 0.00% 50 72,000
16/17 S500 L 3,600,000 0.00% 50 72,000
16/17 M-MAYBACH S500 3,600,000 0.00% 50 72,000
16/17 M-MAYBACH S600 3,600,000 0.00% 50 72,000
17/17 S350d (運動版) 1,800,000 0.00% 36 50,000
17/17 S350d L 1,800,000 0.00% 36 50,000
17/17 S400 L 1,800,000 0.00% 36 50,000
17/17 S500 L 1,800,000 0.00% 36 50,000
17/17 M-MAYBACH S500 1,800,000 0.00% 36 50,000
17/17 M-MAYBACH S600 1,800,000 0.00% 36 50,000
台灣賓士資融-財務服務-分期購車-企業租賃-優惠專案

分期注意事項:

1. 台灣賓士資融保有上述專案最終解釋、審核、承作之權利

2. 貸款額度視個人信用及徵信結果而調整

3. 設定手續費$3,500由客戶負擔

4. 以上購車方案及相關專案禮遇訊息,台灣賓士資融保有專案變動之權利,詳情請洽全台各台灣賓士授權展示中心

Recommend page