C-Class 星成就方案

50期0利率與租賃方案 晉升C-Class

50期0利率方案

年式 車型 貸款金額 客戶利率 期數 月付款
第一期~倒數第二期 / 最末期
16/16 M-AMG C63 SE 2,000,000 0.00% 50 40,000
16/16 M-AMG C63 2,000,000 0.00% 50 40,000
16/16 M-AMG C63 S 2,000,000 0.00% 50 40,000
16/17 C180 1,200,000 0.00% 50 24,000
16/17 C200d 1,200,000 0.00% 50 24,000
16/17 C200 Avantgarde 1,200,000 0.00% 50 24,000
16/17 C200 Exclusive 1,200,000 0.00% 50 24,000
16/17 C250 AMG 1,200,000 0.00% 50 24,000
16/17 M-AMG C43 AMG 4M 1,200,000 0.00% 50 24,000
16/17 C200d ESTATE 1,200,000 0.00% 50 24,000
16/17 C200 ESTATE 1,200,000 0.00% 50 24,000
16/17 C250 ESTATE 1,200,000 0.00% 50 24,000
16/17 M-AMG C43 AMG 4M T 1,200,000 0.00% 50 24,000
16/17 C180 Coupe 1,200,000 0.00% 50 24,000
16/17 C250 Coupe 1,200,000 0.00% 50 24,000
16/17 M-AMG C43 AMG 4M C 1,200,000 0.00% 50 24,000
16/17 M-AMG C63 SE 1,200,000 0.00% 50 24,000
16/17 M-AMG C63 1,200,000 0.00% 50 24,000
16/17 M-AMG C63 S 1,200,000 0.00% 50 24,000
16/17 M-AMG C63 C 1,200,000 0.00% 50 24,000
16/17 M-AMG C63 S C 1,200,000 0.00% 50 24,000
17/17 C180 1,200,000 0.00% 50 24,000
17/17 C200d 1,200,000 0.00% 50 24,000
17/17 C200 Avantgarde 1,200,000 0.00% 50 24,000
17/17 C200 Exclusive 1,200,000 0.00% 50 24,000
17/17 C250 AMG 1,200,000 0.00% 50 24,000
17/17 M-AMG C43 AMG 4M 1,200,000 0.00% 50 24,000
17/17 C200d ESTATE 1,200,000 0.00% 50 24,000
17/17 C200 ESTATE 1,200,000 0.00% 50 24,000
17/17 C250 ESTATE 1,200,000 0.00% 50 24,000
17/17 M-AMG C43 AMG 4M T 1,200,000 0.00% 50 24,000
17/17 C180 Coupe 1,200,000 0.00% 50 24,000
17/17 C250 Coupe 1,200,000 0.00% 50 24,000
17/17 M-AMG C43 AMG 4M C 1,200,000 0.00% 50 24,000
17/17 M-AMG C63 SE 1,200,000 0.00% 50 24,000
17/17 M-AMG C63 1,200,000 0.00% 50 24,000
17/17 M-AMG C63 S 1,200,000 0.00% 50 24,000
17/17 M-AMG C63 C 1,200,000 0.00% 50 24,000
17/17 M-AMG C63 S C 1,200,000 0.00% 50 24,000
台灣賓士資融-財務服務-分期購車-企業租賃-優惠專案

【精算時機】租賃方案

年式
Year
車型 含稅車價 期數 月租金 保證金
16/16 M-AMG C63 SE 4,520,000 36 94,400 1,360,000
16/16 M-AMG C63 4,840,000 36 100,800 1,460,000
16/16 M-AMG C63 S 5,420,000 36 113,700 1,630,000
16/17 C180 1,960,000 36 41,700 590,000
16/17 C200d 1,990,000 36 42,000 600,000
16/17 C200 Avantgarde 2,170,000 36 46,400 660,000
16/17 C200 Exclusive 2,280,000 36 48,800 690,000
16/17 C250 AMG 2,600,000 36 55,700 780,000
16/17 M-AMG C43 AMG 4M 3,500,000 36 74,700 1,050,000
16/17 C200d ESTATE 2,210,000 36 46,400 670,000
16/17 C200 ESTATE 2,280,000 36 48,800 690,000
16/17 C250 ESTATE 2,700,000 36 57,700 810,000
16/17 M-AMG C43 AMG 4M T 3,610,000 36 76,800 1,090,000
16/17 C180 Coupe 2,030,000 36 43,200 610,000
16/17 C250 Coupe 2,670,000 36 56,800 810,000
16/17 M-AMG C43 AMG 4M C 3,570,000 36 75,900 1,080,000
16/17 M-AMG C63 SE 4,520,000 36 96,300 1,360,000
16/17 M-AMG C63 4,880,000 36 103,600 1,470,000
16/17 M-AMG C63 S 5,420,000 36 115,600 1,630,000
16/17 M-AMG C63 C 4,950,000 36 105,100 1,490,000
16/17 M-AMG C63 S C 5,480,000 36 117,100 1,650,000

分期注意事項:

1. 台灣賓士資融保有上述專案最終解釋、審核、承作之權利

2. 貸款額度視個人信用及徵信結果而調整

3. 設定手續費$3,500由客戶負擔

4. 以上購車方案及相關專案禮遇訊息,台灣賓士資融保有專案變動之權利,詳情請洽全台各台灣賓士授權展示中心

Recommend page